Eläkeneuvonta

Pro Tuottavuuden omistajalla Timo Virtasella on 35 vuoden kokemus työ- ja lisäeläkealasta, mistä ajasta vajaat 25 vuotta vakuutusmeklarina ja yli 20 vuotta yrittäjänä.

Todellisia osaajia sekä työ- että ryhmäeläkealalla Suomessa on hyvin vähän. Aktiivisesti töissä heistä enää vain muutama. Timo Virtanen on  heistä yksi.

Pro Tuottavuus tarjoaa konsultointiapua kiperissä ja monimutkaisissa asioissa. Ne ovat yritykselle haasteita, ja Timo Virtaselle mielenkiintoista työtä. Ongelma on naamioitu ratkaisu.

Lisäeläkeratkaisuja käytetään yleisesti henkilöstön kannusteena (tulospalkkauksen osana) ja sitouttamisen välineenä, esimerkiksi johtajasopimuksissa, tiettyä ryhmää tai koko henkilöstöä koskevana. Kun henkilöstöä irtisanotaan, on tärkeää huomioida työeläkevakuutuksen säännöt ja valita optimaalisin vaihtoehto. Useimmiten se on sekä työnantajan että irtisanottavan kannalta se paras. Eri vakuutusratkaisuilla voidaan myös parantaa kustannustehokkaasti irtisanottavien eläketurvaa, kun irtisanominen tapahtuu. Niissäkin on hyviä ja huonoja vaihtoehtoja, joista parhaan valinta edellyttää asiantuntemusta.

Johdon ja henkilöstön lisäeläkeratkaisut ovat Pro Tuottavuuden vahvinta osaamisaluetta. Jos niissä tarvitaan vakuuttamista, apuna niissä Pro Tuottavuus käyttää valikoitua vakuutusmeklaria, jonka toimintaa se myös ohjaa ja valvoo  optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. 

Vakuuttaminen on tosiaan yksi tapa hoitaa lisäeläkkeen rahoittaminen. Niitä on muitakin. Keksitään yhdessä siihen ratkaisu. Win-win -ratkaisu löytyy käytännössä aina.