Vakuutuspalvelut

Yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia on syytä aika ajoin kilpailuttaa. Tilanteet muuttuvat ja niin myös vakuutukset. Pro Tuottavuus avustaa tässä oikean vakuutusmeklarin valinnassa ja tämän toiminnan valvonnassa. Esimerkiksi pk-yrityksen on turha käyttää aikaansa oman ydintoimintansa ulkopuolella oleviin asioihin. Vakuutusmeklari, joka on vakuutusyhtiöistä riippumaton, tekee asiat asiantuntevammin ja nopeammin. Kaikki vakuutusyhtiöt ja niiden tuotteet ovat käytössä. 
Kilpailutusprosessin seitsemän askelta ovat:

1. Asiakkaan vakuutettavien riskien kartoittaminen
2. Tavoiteltavan vakuutusratkaisun sisällön määrittely
3. Kilpailutus
4. Saatujen tarjousten analyysi ja yhteenveto
5. Päätös
6. Vakuutusten voimaansaatto
7. Vakuutusten hoito ja valvonta

Huolella tehdyn kilpailutuksen tuloksena vakuutuksenottajan riskienhallinnan taso poikkeuksetta kohenee ja vakuuttamisen hinta-/laatusuhde paranee.


Timo Virtanen